+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Ve čtvrtek 27. dubna v odpoledních hodinách se v jídelně domova začaly slétávat rostodivné čarodějnice a ježibaby. Vymóděné byly podle poslední čarodějnické módy. Na tvářích měly pavučiny i s pavouky, bradavice a některé i hrb na zádech, vlasy rozcuchané a šaty se záplatami. Hned se vrhly do tance a k sobě na pomyslný parket přizvaly i naše klienty. Za chvilku už tancovalo několik párů v rytmu veselých písniček.

Na stolech bylo přichystáno drobné slané občerstvení, které dopoledne připravily sestřičky s klienty na odděleních. Na náš rej jsme pozvali také sokolnické seniorky, které sice zapomněli převlek, ale svým temperamentem a chutí do zpěvu mezi nás dokonale zapadly.

                                                                                 Mgr. Eva Stiborová

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.