+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V pátek 11.8.2017 se v odpoledních hodinách v našem domově uskutečnila beseda s předsedou vlády České republiky panem Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Nebyla to jeho první návštěva mezi našimi seniory, tentokrát ale poprvé přijel jako pan premiér.
Beseda byla živá zejména proto, že pan premiér pochází z nedaleké vesnice, a tak si ho několik našich seniorů pamatovalo ještě jako malého chlapce. Věděli, kam chodil do školy i kam jezdíval na prázdniny, společně zavzpomínali i na jeho babičku. Řeč byla také o důchodech a o mzdách pracovníků v sociálních službách. Svou návštěvu ukončil pan premiér prohlídkou terapeutické zahrady a zápisem do kroniky domova.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.