+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V dubnu letošního roku navázal Domov pro seniory Sokolnice spolupráci s organizací Klára pomáhá z.s. Díky tomu jsme dostali příležitost. Jeden den jsme si měli možnost vyzkoušet si pro nás nový typ aktivizace tzv. muzikoterapii u lůžka. Navštívili nás PhDr. Lukáš Karnet a Mgr. Petr Škranc, který si s sebou přinesl kytaru a lyru. Oslovili jsme klientku, která je upoutána na lůžko a velice ráda zpívá. . Na začátku terapie se zpívaly oblíbené lidové písničky za doprovodu kytary. Posléze nás pan Škranc seznámil s lyrou, ne tak úplně obvyklým hudebním nástrojem, na který si klientka zkoušela zabrnkat. Brnkání sloužilo k uvolnění prstů a procvičení jemné motoriky. Klientka byla muzikoterapií velmi nadšena a těší se na další návštěvu. Po dobré zkušenosti plánujeme rozšířit tento typ aktivity také na ostatní oddělení.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.