+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V dubnu letošního roku navázal Domov pro seniory Sokolnice spolupráci s organizací Klára pomáhá z.s. Díky tomu jsme dostali příležitost. Jeden den jsme si měli možnost vyzkoušet si pro nás nový typ aktivizace tzv. muzikoterapii u lůžka. Navštívili nás PhDr. Lukáš Karnet a Mgr. Petr Škranc, který si s sebou přinesl kytaru a lyru. Oslovili jsme klientku, která je upoutána na lůžko a velice ráda zpívá. . Na začátku terapie se zpívaly oblíbené lidové písničky za doprovodu kytary. Posléze nás pan Škranc seznámil s lyrou, ne tak úplně obvyklým hudebním nástrojem, na který si klientka zkoušela zabrnkat. Brnkání sloužilo k uvolnění prstů a procvičení jemné motoriky. Klientka byla muzikoterapií velmi nadšena a těší se na další návštěvu. Po dobré zkušenosti plánujeme rozšířit tento typ aktivity také na ostatní oddělení.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních