+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V dubnu letošního roku navázal Domov pro seniory Sokolnice spolupráci s organizací Klára pomáhá z.s. Díky tomu jsme dostali příležitost. Jeden den jsme si měli možnost vyzkoušet si pro nás nový typ aktivizace tzv. muzikoterapii u lůžka. Navštívili nás PhDr. Lukáš Karnet a Mgr. Petr Škranc, který si s sebou přinesl kytaru a lyru. Oslovili jsme klientku, která je upoutána na lůžko a velice ráda zpívá. . Na začátku terapie se zpívaly oblíbené lidové písničky za doprovodu kytary. Posléze nás pan Škranc seznámil s lyrou, ne tak úplně obvyklým hudebním nástrojem, na který si klientka zkoušela zabrnkat. Brnkání sloužilo k uvolnění prstů a procvičení jemné motoriky. Klientka byla muzikoterapií velmi nadšena a těší se na další návštěvu. Po dobré zkušenosti plánujeme rozšířit tento typ aktivity také na ostatní oddělení.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.