+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Podzimní měsíce jsou každý rok ve znamení většího klidu. Počasí nebývá moc vlídné, proto se naše aktivity odehrávají spíše na jednotlivých pokojích nebo na oddělení. Těšíme se zejména na ty pravidelné jako jsou Biblické příběhy a páteční Zpívánky, které máme moc rády. Kolikrát samy sebe překvapíme, na kolik písniček si dokážeme vzpomenout. Listopad je také měsícem, kdy vzpomínáme na ty, kteří už mezi námi nejsou a my na ně s láskou myslíme. Hned po smutných Dušičkách se začínáme pomaličku těšit na Vánoce. Tentokrát jsme měli opravdu „moc práce“, protože jsme na našem oddělení pekly perníčky na obecní slavnost – rozsvěcení vánočního stromu. Měly jsme velkou radost z toho, že dokážeme v mezích svých sil být užitečné, za což nám poděkoval i pan starosta.

Ivana Dvořáková, Dis. I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.