+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Březnové počasí bylo chladné, větrné a bez deště. Ven se moc chodit nedalo. S klienty jsme procvičovali paměť-doplňovali přísloví a hledali slova opačného významu. Povídaly jsme si o vzniku svátku MDŽ-každá klientka dostala petrklíč, kterými jsme potom vyzdobily oddělení. Snad nám konečně odemknou jaro-první jarní den byl chladný-a bude hezky. Velikonoce letos byly hodně brzy, už koncem března. Upletli jsme žíly, klientky z těsta vytvořily jidáše – (vyválely provaz, který připomíná, že se na něm oběsil Jidáš, když zradil Ježíše a z něho podle obrázku tvořily různé tvary. Myslím, že se dost povedly). Pochutnaly si na nich při odpolední kávě.

K velikonoční výzdobě jsme přispěli i svými obrázky. Na Zelený čtvrtek jsme byli pozváni k posezení na I. oddělení a povídali si o Velikonocích a velikonočních zvycích.
Helena Procházková- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.