+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

REHABILITACE

Fyzioterapie je v našem zařízení nedílnou součástí celého ošetřovatelského procesu. Klientům je poskytována zcela individuálně, na základě jejich aktuálního zdravotního stavu, který je konzultován s praktickým lékařem, dle potřeby s lékaři odbornými.

Cílem fyzioterapeutické péče je navození celkové aktivace organismu našich obyvatel, udržení a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti, zlepšení koordinace a dynamiky pohybu, zvýšení psychomotorické aktivity, podpora a posílení samostatnosti a soběstačnosti a preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám.

Rehabilitační péče ( aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, relaxační techniky, masáže, polohování, SRT, BS ) je prováděna individuálně nebo v  rámci skupinové terapie.

K dosažení co nejlepších výsledků využíváme různé rehabilitační, kompenzační a protetické pomůcky – berle, chodítka nízká a vysoká, pedálové trenažéry, motomedy, posilovací a polohovací pomůcky, ortézy, bederní pásy a jiné.

Naši klienti mají k dispozici dle ordinace lékaře prostředky fyzikální terapie -magnetoterapii, mechanoterapii, termoterapii, fototerapii.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.