+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

REHABILITACE

Fyzioterapie je v našem zařízení nedílnou součástí celého ošetřovatelského procesu. Klientům je poskytována zcela individuálně, na základě jejich aktuálního zdravotního stavu, který je konzultován s praktickým lékařem, dle potřeby s lékaři odbornými.

Cílem fyzioterapeutické péče je navození celkové aktivace organismu našich obyvatel, udržení a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti, zlepšení koordinace a dynamiky pohybu, zvýšení psychomotorické aktivity, podpora a posílení samostatnosti a soběstačnosti a preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám.

Rehabilitační péče ( aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, relaxační techniky, masáže, polohování, SRT, BS ) je prováděna individuálně nebo v  rámci skupinové terapie.

K dosažení co nejlepších výsledků využíváme různé rehabilitační, kompenzační a protetické pomůcky – berle, chodítka nízká a vysoká, pedálové trenažéry, motomedy, posilovací a polohovací pomůcky, ortézy, bederní pásy a jiné.

Naši klienti mají k dispozici dle ordinace lékaře prostředky fyzikální terapie -magnetoterapii, mechanoterapii, termoterapii, fototerapii.

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních