+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

REHABILITACE

Fyzioterapie je v našem zařízení nedílnou součástí celého ošetřovatelského procesu. Klientům je poskytována zcela individuálně, na základě jejich aktuálního zdravotního stavu, který je konzultován s praktickým lékařem, dle potřeby s lékaři odbornými.

Cílem fyzioterapeutické péče je navození celkové aktivace organismu našich obyvatel, udržení a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti, zlepšení koordinace a dynamiky pohybu, zvýšení psychomotorické aktivity, podpora a posílení samostatnosti a soběstačnosti a preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám.

Rehabilitační péče ( aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, relaxační techniky, masáže, polohování, SRT, BS ) je prováděna individuálně nebo v  rámci skupinové terapie.

K dosažení co nejlepších výsledků využíváme různé rehabilitační, kompenzační a protetické pomůcky – berle, chodítka nízká a vysoká, pedálové trenažéry, motomedy, posilovací a polohovací pomůcky, ortézy, bederní pásy a jiné.

Naši klienti mají k dispozici dle ordinace lékaře prostředky fyzikální terapie -magnetoterapii, mechanoterapii, termoterapii, fototerapii.

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.