+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Ježíškova vnoučata

Kuželky

Mezigenerační den 17.9.2022

Muzikoterapie p. Škranc (Klára pomáhá)

Oslava 80.let vzniku domova 16.9.2022

Rekonstrukce Bitvy tří císařů

Spřátelený domov DD a DSS Sereď -pozvaný na rekonstrukci Bitvy tří císařů

Tři králové

Zmrzlinové dopoledne na nádvoří

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.