+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
8.3. Přání našim seniorkám k Mezinárodnímu dni žen se stalo v našem domově pěknou tradicí.

20.4. V zookoutku v naší terapeutické zahradě  se nám narodilo krásné kůzlátko a dostalo jméno Milínek.


11.5. Návštěva ministryně  práce a sociálních věcí Jany Maláčové v Domově pro seniory Sokolnice.


24.6. Slavnostní otevření rekonstruovaného objektu Stodoly se konalo za účasti náměstka hejtmana Marka Šlapala a pozvaných hostů.


18.7. Během letních měsíců se konají aktivity na nádvoří zámku. Někdy si pochutnáme i na zmrzlině.


1.10. V říjnu každoročně slavíme i u nás Den seniorů. Při této příležitosti převzali naši senioři malé dárky od dětí ze základních škol.


6.12. Začátkem prosince nemůže chybět návštěva Mikuláše, čerta a anděla na všech pokojích a předání sladké nadílky.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.