+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

19.8. Během prázdnin ožil zámek dětskými hlásky. Konal se zde příměstský dětský tábor, který pořádá rodinné centrum Lípa.


8.8. – V době dovolených se i našich klienti vypravili na dovolenou k moři v rámci besedy o Chorvatsku


24.7. – Návštěva moderátorů rádia FREE, kteří přivezli našim zaměstnancům občerstvení v rámci akce ,, Snídaně FREERÁDIA“.


22.6. Koncert Mozartova kvarteta ze Salzburgu, který se konal v prostorách našeho zámku. Krásnou společenskou akci spojenou s výstavou fotografií uspořádalo Vinařství Rozařín.


20.6. Přednáška o zvěři našich lesů, kterou poutavě naši klientům představil pan Macháček včetně ukázek loveckých trofejí.


18.6. Turnaj v petanku v S centru v Hodoníně je tradiční událostí, které se účastníme každý rok. Také letos naši klienti výborně reprezentovali.


9.5. – Oslava svátku matek, ke kterému přišli našim ženám i ostatním seniorům popřát a zazpívat Mužáci z Žatčan. Zpěvem lidových písní z naší oblasti potěšili všechny posluchače.


18.5.- Kosení zámecké louky s folklorním souborem Šternovjan z Újezdu u Brna. Akce se konala letos poprvé a měla připomenout dřívější venkovský zvyk – kosení louky kosou.

Našim seniorům se akce velmi líbila nejen díky prostředí, kde se konala, ale také díky pěkným písničkám u cimbálu.


21.5. – Návštěva dětí z Mateřské školy v Újezdě u Brna, které přišly pozdravit naše seniorky a zaměstnankyně a propřát k Svátku matek básničkami a písničkami.


23.5. Naši klienti se zúčastnili v Domově pro seniory Věstonická v Brně velmi zdařilé akce nazvané Věstonický pětiboj.

Soutěžilo se v pěti disciplínách. I když jsme nevyhráli, potkali jsme dobré známé a pochutnali si na skvělém občerstvení.

Děkujeme pořadatelům!


26.5. – Tradiční přátelské utkání v petanku se členy spolku Sokolnický dům. Už se stalo tradicí, že vždy jedno jarní nedělní odpoledne pořádáme toto utkání, které je doplněno drobnými cenami a občerstvením pro naše seniory.


28.5.- Děti ze Základní školy Žatčany oslovily náš domov s přáním navštívit naše seniory, aby si společně zahrály stolní hry. Nakonec se zdržely déle než plánovaly, protože všichni společně doslova propadly hráčské vášni.

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních