+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

19.8. Během prázdnin ožil zámek dětskými hlásky. Konal se zde příměstský dětský tábor, který pořádá rodinné centrum Lípa.


8.8. – V době dovolených se i našich klienti vypravili na dovolenou k moři v rámci besedy o Chorvatsku


24.7. – Návštěva moderátorů rádia FREE, kteří přivezli našim zaměstnancům občerstvení v rámci akce ,, Snídaně FREERÁDIA“.


22.6. Koncert Mozartova kvarteta ze Salzburgu, který se konal v prostorách našeho zámku. Krásnou společenskou akci spojenou s výstavou fotografií uspořádalo Vinařství Rozařín.


20.6. Přednáška o zvěři našich lesů, kterou poutavě naši klientům představil pan Macháček včetně ukázek loveckých trofejí.


18.6. Turnaj v petanku v S centru v Hodoníně je tradiční událostí, které se účastníme každý rok. Také letos naši klienti výborně reprezentovali.


9.5. – Oslava svátku matek, ke kterému přišli našim ženám i ostatním seniorům popřát a zazpívat Mužáci z Žatčan. Zpěvem lidových písní z naší oblasti potěšili všechny posluchače.


18.5.- Kosení zámecké louky s folklorním souborem Šternovjan z Újezdu u Brna. Akce se konala letos poprvé a měla připomenout dřívější venkovský zvyk – kosení louky kosou.

Našim seniorům se akce velmi líbila nejen díky prostředí, kde se konala, ale také díky pěkným písničkám u cimbálu.


21.5. – Návštěva dětí z Mateřské školy v Újezdě u Brna, které přišly pozdravit naše seniorky a zaměstnankyně a propřát k Svátku matek básničkami a písničkami.


23.5. Naši klienti se zúčastnili v Domově pro seniory Věstonická v Brně velmi zdařilé akce nazvané Věstonický pětiboj.

Soutěžilo se v pěti disciplínách. I když jsme nevyhráli, potkali jsme dobré známé a pochutnali si na skvělém občerstvení.

Děkujeme pořadatelům!


26.5. – Tradiční přátelské utkání v petanku se členy spolku Sokolnický dům. Už se stalo tradicí, že vždy jedno jarní nedělní odpoledne pořádáme toto utkání, které je doplněno drobnými cenami a občerstvením pro naše seniory.


28.5.- Děti ze Základní školy Žatčany oslovily náš domov s přáním navštívit naše seniory, aby si společně zahrály stolní hry. Nakonec se zdržely déle než plánovaly, protože všichni společně doslova propadly hráčské vášni.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.