+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V měsíci květnu nás navštívil se svojí předvolební kampaní Tomio Okamura. Více než jeho předvolební kampaň zaujal něžnější pohlaví domova svým charismatem a mužnou postavou. Další velkou událostí bylo oficiální otevření nových pokojů na nádvoří. Dojatě jsme sledovali vystoupení dětí z mateřské školky.

1a

S příchodem jara se omladině zapalují lýtka, nám se zapaluje alpa na svalech. Sportujeme, pracujeme na polích, cvičíme. Sice hlavně při reminiscenčním sezení, to ale nevadí. Protože nejvíc utahá ne samotná práce, ale povídání si o ní. Pomocí fotek a internetu jsme cestovali po místech, kde nám bylo dobře, kde jsme vyrůstali. Pokud nám počasí dovolí, jdeme se podívat, co se děje v terapeutické zahradě a v zámeckém parku. I. oddělení přeje všem našim klientům a zaměstnancům krásný a slunečný červen.

Naděžda Krošláková, DiS
aktivizační pracovnice I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.