+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc březen bychom mohli nazvat „tragicko-komický měsíc“. Odhodit totiž zimní oblečení a ukázat světu přes zimu nahromaděné zásoby jídla v oblasti břišní partie a sedinky, vyžaduje velkou dávku smyslu pro humor. A ačkoli se na okolí smějeme a tváříme se, že nás naše zásobárna tuku nemůže rozhodit, v myšlenkách si zoufalstvím rveme vlasy z hlavy. Ale protože jsme chytří, budeme se řídit heslem z knihy Zděnka Milera Krtkův den „Aby nebyl jak cent těžký, proběhne se kousek pěšky.“ Tak hurá na to. V březnu vypukly velikonoční přípravy. Díky kolegyním, které nám donesly osivo, jsme s klienty sázeli velikonoční zeleň o sto šest. Před Velikonocemi jsme s klientkami upekly jidáše. A musím nás pochválit, povedli se. A poslední den před Velkým pátkem, tedy na zelený čtvrtek, jsme se s klienty i z jiných oddělení sešli na našem oddělení.

Pochutnali jsme si na výborné avokádové pomazánce, chlebu se sádlem a pažitkou, a došlo i na jidáše. Během této hostiny jsme si připomněli zvyklosti a tradice Velikonoc. Nemohli jsme ani opomenout ukřižování a znovuvzkříšení Ježíše Krista a oslavili jsme příchod jara. Velikonoce vypukli Křížovou cestou, která vedla zámeckým parkem. Přeji Vám pěkné jaro a spoustu slunečných dní. I když občas by trochu sprchnout mohlo☺

Naděžda Krošláková, Dis.-I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.