+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

AKTIVIZAČNÍ PROGRAM

I. A oddělení

Denně – aktivizace imobilních klientů, doprovod klientů k lékaři

Úterý 3.5. Trénink paměti, čtení na přání-Stodola
Pátek 13.5. Trénink paměti a čtení na přání-I.A
Úterý 17.5. Pohybové aktivity – melky- Stodola
Středa 25.5. Pohybové aktivity– I.A

I.B oddělení

Denně – aktivizace imobilních klientů, doprovod klientů k lékaři

Čtvrtek 5.5. Stolní hry, pohybové aktivity
Pondělí 16.5. Trénink paměti v zámeckém parku
Úterý 24.5. Terapeutické pečení z listového těsta

II.C oddělení

Denně – aktivizace imobilních klientů, doprovod klientů k lékaři

Středa 4.5. Povídání o Dni matek
Čtvrtek 12.5. Míčové hry
Čtvrtek 19.5. Trénink paměti
Středa 25.5. Terapeutické pečení

Nabídka celodomovních aktivit

Úterý 3.5. DOBROVOLNICE od 10:00 hodin na II.C oddělení
Čtvrtek 5.5. MUZIKOTERAPIE od 10:00 hodin na I.B oddělení
Pondělí 9.5. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na II.C oddělení
Středa 9.5. PRODEJ PRÁDLA od 9:00 hodin v kantýně
Středa 11.5. MŠE SVATÁ od 10:00 hodin na oddělení
Pátek 13.5. NÁVŠTĚVA KLIENTEK V DS NOPOVA BRNO odjezd v 9:00 hodin od vrátnice
Neděle 15.5. PIKNIK RODINNÉHO CENTRA LÍPA od 15:00 hodin v zámeckém parku
Úterý 17.5. DOBROVOLNICE od 10:00 hodin na odděleních
Úterý 17.5. VYSTOUPENÍ BLOŇĎÁKŮK SVÁTKU MATEK od 13:00 hodin na odděleních
Čtvrtek 19.5. PŘEDNÁŠKA DR. KARNETA-BRNO od 10:00 hodin na II.C oddělení
Čtvrtek 24.2. MUZIKOTERAPIE od 10:00 hodin na I.B oddělení
Pátek 20.5. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SOKOL ŽATČANY- „NEZBEDNÁ POHÁDKA“ odjezd 7,45 hodin od vrátnice
Pondělí 23.5. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na II.C oddělení
Čtvrtek 26.5. PETANK od 10:00 hodin na hřišti

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.