+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE

Koncept bazální stimulace se uplatňuje především v péči o seniory, kteří trpí demencí nebo omezenou schopností vnímání komunikace a pohybu, například Alzheimerovou chorobou, uživatelé v apatickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility a zdravotně postižení.

Základní prvky konceptu jsou:
A. Pohyb
B. Komunikace
C. Vnímání
Bazální stimulace umožňuje uživateli vnímat hranice svého těla, mít zážitek ze sebe sama, vnímat
okolní svět a vnímal přítomnost jiného člověka.

V DPS Sokolnice využíváme následující metody bazální stimulace:

  • Zklidňující, nebo povzbuzující koupel formou bazální stimulace.
  • Polohování za pomoci perličkových polštářků pro zpříjemnění polohy na lůžku.
  • Stimulace chuťových smyslů, např. sladkosti do úst, ovoce apod.
  • Stimulace čichových smyslů, např. květiny, voňavka
  • Masáž stimulující dýchání
  • Uvolňující masáž rukou
  • Promazávání těla oblíbeným tělovým, nebo masážním krémem.

Zásadní roli při bazální stimulaci hrají doteky. Dotek představuje jistotu, teplo a bezpečí. Podstatnou
roli hraje první dotyk, tzv. iniciální dotyk. Předpokladem kvalitního doteku je klid, způsob a význam
kontaktu, vyvinutá síla, tlak, rytmus a opakování.

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.