+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE

Koncept bazální stimulace se uplatňuje především v péči o seniory, kteří trpí demencí nebo omezenou schopností vnímání komunikace a pohybu, například Alzheimerovou chorobou, uživatelé v apatickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility a zdravotně postižení.

Základní prvky konceptu jsou:
A. Pohyb
B. Komunikace
C. Vnímání
Bazální stimulace umožňuje uživateli vnímat hranice svého těla, mít zážitek ze sebe sama, vnímat
okolní svět a vnímal přítomnost jiného člověka.

V DPS Sokolnice využíváme následující metody bazální stimulace:

  • Zklidňující, nebo povzbuzující koupel formou bazální stimulace.
  • Polohování za pomoci perličkových polštářků pro zpříjemnění polohy na lůžku.
  • Stimulace chuťových smyslů, např. sladkosti do úst, ovoce apod.
  • Stimulace čichových smyslů, např. květiny, voňavka
  • Masáž stimulující dýchání
  • Uvolňující masáž rukou
  • Promazávání těla oblíbeným tělovým, nebo masážním krémem.

Zásadní roli při bazální stimulaci hrají doteky. Dotek představuje jistotu, teplo a bezpečí. Podstatnou
roli hraje první dotyk, tzv. iniciální dotyk. Předpokladem kvalitního doteku je klid, způsob a význam
kontaktu, vyvinutá síla, tlak, rytmus a opakování.

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních