+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE

Koncept bazální stimulace se uplatňuje především v péči o seniory, kteří trpí demencí nebo omezenou schopností vnímání komunikace a pohybu, například Alzheimerovou chorobou, uživatelé v apatickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility a zdravotně postižení.

Základní prvky konceptu jsou:
A. Pohyb
B. Komunikace
C. Vnímání
Bazální stimulace umožňuje uživateli vnímat hranice svého těla, mít zážitek ze sebe sama, vnímat
okolní svět a vnímal přítomnost jiného člověka.

V DPS Sokolnice využíváme následující metody bazální stimulace:

  • Zklidňující, nebo povzbuzující koupel formou bazální stimulace.
  • Polohování za pomoci perličkových polštářků pro zpříjemnění polohy na lůžku.
  • Stimulace chuťových smyslů, např. sladkosti do úst, ovoce apod.
  • Stimulace čichových smyslů, např. květiny, voňavka
  • Masáž stimulující dýchání
  • Uvolňující masáž rukou
  • Promazávání těla oblíbeným tělovým, nebo masážním krémem.

Zásadní roli při bazální stimulaci hrají doteky. Dotek představuje jistotu, teplo a bezpečí. Podstatnou
roli hraje první dotyk, tzv. iniciální dotyk. Předpokladem kvalitního doteku je klid, způsob a význam
kontaktu, vyvinutá síla, tlak, rytmus a opakování.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.