+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Co se událo v měsíci květnu 2022 na I. A oddělení?

Doufám, že jste měsíc lásky řádně zamilovaně vrkali, tokali a cvrlikali. My na to pro samou práci neměli čas Samozřejmě pracujeme pozvolna pomalu, abychom se moc nenadřeli. Musíme mít sílu i na plkání, drbání a lehký zevlování. Když je pěkně chodíme se procházet do...

Zpráva vedoucího technicko provozního úseku 06_2022

V naší organizaci nyní probíhá stěžejní akce organizace a to stavba tří dvojdomků v rámci „Humanizace pobytových služeb.“ V současné době je v podobě hrubá stavba a probíhají řemeslné a instalační práce. Souběžně z vlastní stavbou probíhá soutěž na vybavení interiérů...

Sokolnické slavnosti

Náš domov se zúčastnil Sokolnických slavností u příležitosti 150 let založení Základní školy a 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů pořádaných ve dnech 27.5. – 29.5.2022. Do této akce jsme přispěli vytvořením nástěnné sítě, která svými tématy seznámila širokou...

Záhon růží

Záhon růží byl vybudován jako poděkování jednotlivcům a organizacím, kteří přispěli finančním darem Domovu pro seniory Sokolnice. Každá stromková růže doplněna cedulkou se jménem dárce, který věnoval domovu finanční dar ve výši nad 10.tis Kč. Vybudování záhonu růží...

Co se událo v měsíci dubnu 2022 na II.C oddělení?

Teplé dubnové dny nás začaly vytahovat na sluníčko na nádvoří a do parku. Některé dny už docela pěkně hřálo. Zúčastnili jsme se prodeje výrobků na velikonočním jarmarku JMK. Kromě biblických čtení a návštěvy paní farářky, byla možnost si zazpívat na Zpívánkách – s...

Co se událo v měsíci dubnu 2022 na I.B oddělení?

Měsíc duben nám nabízel skutečně aprílové počasí. To nás však s klientkami neodradilo alespoň od krátkých procházek zámeckým parkem, kde na nás sluníčko vystrkovalo své první paprsky, a kde jsme mohly obdivovat vůni rozkvetlého šeříku a na louce drobné květy...

Co se událo v měsíci dubnu 2022 na I. A oddělení?

Jaro na sebe nenechalo dlouho čekat. A přišlo v plné síle. To nás opravdu potěšilo. Konečně můžeme vyrážet na procházky a kochat se kvetoucí přírodou. A tak protahujeme údy na procházkách, sedáváme na lavičky, chytáme bronz a jen tak plkáme. Kromě procházek se ale...