+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
UBYTOVÁNÍ

Domov nabízí ubytování v hlavní budově v jedno až šestilůžkových pokojích nebo v domcích v jedno až třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny moderním nábytkem – skříně s uzamykatelným trezorkem, polohovací lůžka, noční stolky, jídelní stůl a židle.

Pro klienty je k dispozici ve společenském koutku televize a počítač s připojením k internetu (více viz záložka Ubytování).

 

STRAVOVÁNÍ

Klientům je zajištěna celodenní strava 5x denně, z toho jsou 3 jídla hlavní s možností výběru ze dvou jídel. Dále zajišťujeme stravu dietní a diabetickou, kdy diabetikům je poskytována navíc druhá večeře.

Stravování je přizpůsobeno zdravotnímu stavu a věku klientů, vychází ze zásad racionální výživy a požadavků jednotlivých diet. Strava může být podávána v různých konzistencích podle potřeb klienta.

Pitný režim klientů je na každém oddělení zajištěn po celý den. Na chodbách jsou automaty na kávu, čaj a ovocné šťávy.

SAZEBNÍK ZA POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVY
DOMKY – HÁJENKA
pokoj   strava ubytování celkem
1 lůžkový strava normální, šetřící 4710 Kč 6060 Kč 10770 Kč
strava diabetická 4890 Kč 6060 Kč 10950 Kč
2 lůžkový strava normální, šetřící 4710 Kč 5610 Kč 10320 Kč
strava diabetická 4890 Kč 5610 Kč 10500 Kč
3 lůžkový strava normální, šetřící 4710 Kč 5460 Kč 10170 Kč
strava diabetická 4890 Kč 5460 Kč 10350 Kč

HLAVNÍ BUDOVA – ZÁMEK
pokoj   strava ubytování celkem
1 lůžkový strava normální, šetřící 4710 Kč 5580 Kč 10290 Kč
strava diabetická 4890 Kč 5580 Kč 10470 Kč
2 lůžkový strava normální, šetřící 4710 Kč 5190 Kč 9900 Kč
strava diabetická 4890 Kč 5190 Kč 10080 Kč
3 lůžkový a více lůžkový strava normální, šetřící 4710 Kč 4950 Kč 9660 Kč
strava diabetická 4890 Kč 4950 Kč 9840 Kč
2 lůžkový na nádvoří strava normální, šetřící 4710 Kč 6060 Kč 10770 Kč
strava diabetická 4890 Kč 6060 Kč 10950Kč

DOMKY – BÍLÝ DŮM
pokoj   strava ubytování celkem
1 lůžkový strava normální, šetřící 4710 Kč 6270 Kč 10980 Kč
strava diabetická 4890 Kč 6270 Kč 11160 Kč
SOCIÁLNÍ PÉČE

V rámci sociální péče poskytujeme klientům tyto činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • základní sociální poradenství
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Domov je povinen zajistit klientům zdravotní péči. Tuto povinnost plní zaměstnanci zdravotně – ošetřovatelských úseků. Všeobecné sestry mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Pod jejich dohledem zajišťují péči pracovníci sociální péče.

Lékařská péče je dále zajištěna praktickým lékařem, stomatolog, neurologem, diabetolog a psychiatrem. V případě potřeby je možnost zajistit péči logopeda. Dle potřeby je zajištěn převoz na jinou odbornou lékařskou péči.

Rehabilitační péči poskytují dvě fyzioterapeutky.

Veškerý zdravotnický personál je proškolený v bazální stimulaci.